Dịch vụ đặc sắc

Giới thiệu

Ứng dụng BPTV Go là một sản phẩm công nghệ đa nền tảng do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước phát triển với mong muốn mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trong việc theo dõi, cập nhật tin tức và thưởng thức các nội dung phát thanh, truyền hình qua internet trên nền tảng công nghệ OTT.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của địa phương, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện với 4 loại hình báo chí: Báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử. Đã xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ tại phòng thời sự.

Bảng giá quảng cáo

Đơn vị quảng cáo trên BPTV

Liên hệ

 

Bản đồ Google Map